Media

Download hier het volledige bericht als PDF

Beurskoers - nieuwsbrief #2

page1image17724832            page1image17711520

Nu de meeste vakanties ten einde zijn stuur ik u de tweede Fedecom Fairs nieuwsbrief, Beurskoers genaamd. We zijn voor onze drie beurstitels een maand geleden gestart met de voorbereidingen waarbij voor de eerste beurs AgroTechniek Assen het accent op het werven van deelnemers ligt.

Momenteel gelden er wegens corona nog maatregelen voor veel evenementen. We volgen dit uiteraard nauwgezet. Volgens de huidige regelgeving kunnen alle beurzen doorgaan in de opzet zoals u dat gewend bent.

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, tips of opmerkingen zijn dan verneem ik dat graag via mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek.

AgroTechniek Assen 2021
De werving van deelnemers is in volle gang. De aanmeldingen van de grote standhouders kwamen dermate snel binnen dat we eerder zijn begonnen met het indelen van de plattegrond dan aanvankelijk gepland. Momenteel is 90% van de hal al ingedeeld dus het animo onder de bedrijven is zeer goed te noemen. De komende periode benaderen we de exposanten van 2019 die nog niet ingeschreven hebben.

De grote entreetent waar 20 stands waren geplaatst van de 2019 editie zal niet terugkeren. De entree aan circuitzijde van de hal zal deze editie gebruikt worden. Ook zijn de drie cateringpleinen groter dan de vorige editie zodat bezoekers meer ruimte hebben om te eten of te drinken en dat dus niet op omringende stands hoeven te doen.

Binnenkort wordt het expoloket voor deelnemers geopend waar allerlei zaken besteld kunnen worden zoals water, standbouw, meubilair, rigging, tapijt enzovoorts.

Aangezien AgroTechniek Assen een vakbeurs is met bezoekersregistratie, dagelijks wisselende bezoekers trekt en de beurshal een zogenaamde doorstroomlocatie kan de beurs op dezelfde wijze doorgang vinden als in 2019.

Indien de coronamaatregelen medio november onverhoopt worden verzwaard waardoor de beurs niet of niet in voldoende mate bezoekers mag trekken, dan wordt de beurs verschoven of zelfs geannuleerd. In dat laatste geval krijgen alle deelnemers de betaalde standhuur gecrediteerd en teruggestort.


ATH Digitaal
De afgelopen maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt aan het verbeteren en door ontwikkelen van ATH Digitaal. De downloadsnelheid is aanzienlijk sneller en de communicatie tussen exposant en bezoeker is verbeterd. We staan nu aan het begin van de tweede live fase die we begin dit jaar in November 2021 gepland hebben. We werken nu aan een concept waarbij we de beurs AgroTechniek Assen willen integreren in ATH Digitaal. Hierover zullen we binnen enkele weken de digitale deelnemers berichten. Dan zullen we ook uit de doeken doen hoe we het ATH Digitaal jaarboek aan het einde van het jaar gaan uitbrengen en verspreiden.

 

AgroTechniek Holland 2022 en GroenTechniek Holland 2022

Vorige maand zijn we gestart met de organisatie van de beurzen AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland die 14 t/m 17 september 2021 gelijktijdig plaatsvinden.

Momenteel wordt gewerkt hoe we het beursterrein gaan indelen voor beide vakbeurzen waarbij we de focus hebben op de eigen identiteit van beide beurzen en op indelingsprincipes ten behoeve de mixed zone: hiermee wordt bedoeld het centrale beursterrein waar exposanten geplaatst worden die zowel ATH als GTH gerelateerde machines en werktuigen aanbieden. Hierover zullen we medio oktober de reeds ingeschreven deelnemers en oud deelnemers berichten.

Met vriendelijke groeten,

Fedecom Fairs

Willem Bierema
bierema@fedecomfairs.nl

Download hier het volledige bericht als PDF

Save the date

AGROTECHNIEK HOLLAND en GROENTECHNIEK HOLLAND gelijktijdig van 14 T/M 17 SEPTEMBER 2022 IN BIDDINGHUIZEN 

Fedecom organiseert Agrotechniek Holland (ATH) en Groentechniek Holland (GTH) in 2022 gezamenlijk op hetzelfde moment. De coronaperiode is door de branche benut om een beursstrategie voor de toekomst uit te zetten. Fedecom heeft in nauw overleg met haar leden ervoor gekozen om de beide outdoor vak-evenementen AgroTechniek en GroenTechniek Holland gelijktijdig van 14 t/m 17 september 2022 op het vertrouwde beursterrein in Biddinghuizen te organiseren.

“Als gevolg van de coronamaatregelen waren we gedwongen om ATH2020 uit te stellen en GTH2021 door te schuiven. Daarom hebben we besloten met de vooruitzichten van versoepelde coronamaatregelen om de beide vak-evenementen in dezelfde periode in september 2022 te organiseren. Onze exposanten-leden onderschrijven de voordelen van een bundeling van de activiteiten. Beide beurzen zullen nadrukkelijk hun eigen identiteit behouden voor wat betreft beursconcept en bezoekerswerving. Van tractoren, hooibouwmachines en andere land- en staltechnieken tot professionele machines voor tuin, park, weg & bermonderhoud, alle technische oplossingen voor de landbouw en het groenbeheer zijn op beide evenementen te zien. Hierdoor is een bezoek aan de Fedecom-vakbeurzen meer dan ooit dé one-stop-shop voor professionals in de agrosector en de het groensector. Zeker nu we de gelegenheid bieden om de beurzen ook online te bezoeken via het Digitale Beursplatform”, aldus Gerard Heerink, directeur van Fedecom.

ATH2022: Technische oplossingen bieden boeren perspectief

 “De organisatie van de zesde editie van het tweejaarlijkse vak-evenement AgroTechniek Holland in Biddinghuizen gaat vliegend van start omdat tientallen inschrijvingen voor het door corona geannuleerde ATH2020 zijn blijven staan. Het inmiddels niet meer weg te denken outdoor agro-evenement voor fabrikanten, importeurs en dealers in de landbouwmechanisatie staat verwachtingsvol in de startblokken,” aldus beursmanager Willem Bierema. Van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 september 2022 wordt “alles wat boeren boeit” getoond aan iedereen die werkzaam is in de landbouw, waaronder akkerbouwers, melkveehouders, loonwerkers, boeren met een gemengd bedrijf en iedereen die betrokken is bij het agrarische bedrijf. Als ontmoetingsplek waar alle stakeholders van de agrosector elkaar kunnen spreken heeft ATH een belangrijke plek verworven in de agrarische agenda.

GTH2022: Technische oplossingen houden Nederland Groen

“Het vak-evenement Groentechniek Holland beleeft in 2022 de vijfde editie. Het inmiddels beproefde outdoor beursconcept staat na de laatste editie in 2019 verwachtingsvol in de startblokken,” aldus beursmanager Willem Bierema. 

Alle nieuwste machines, technieken en trends in de groensector komen letterlijk tot leven op de grootste groene vakbeurs die Nederland rijk is. Daarmee is GTH ook de grootste ontmoetingsplaats voor alle stakeholders in de wereld van toelevering, gebruik, service en distributie van techniek & diensten in de groensector.

Twee beurzen in één klap én online

Beide beurzen zullen hun eigen identiteit, beleving en uitstraling behouden voor wat betreft beursconcept en bezoekerswerving. Er zal sprake zijn van een entree voor AgroTechniek Holland en een aparte entree voor GroenTechniek Holland, waarbij wel een vrije doorloop tussen beide beursterreinen mogelijk is. Dit betekent dat boeren en loonwerkers na afloop van hun bezoek aan ATH ook de beurs GTH kunnen bezoeken en omgekeerd hoveniers, sportparkeigenaars, greenkeepers, groendienst medewerkers en beheerders van de groene ruimte de ATH kunnen bezoeken. Professionele machines en nieuwe technieken in zowel agro- als groentechniek zijn voor beide groepen bezoekers interessant en ATH-GTH 2022 is daardoor meer dan ooit dé one-stop-shop voor professionals in de agrosector. ATH en GTH 2022 zullen niet alleen fysiek te bezoeken zijn maar ook online. Hierdoor biedt Fedecom een hybride beursconcept dat wereldwijd 24/7 exposure realiseert voor de deelnemende merken. 

Alle actuele informatie is te vinden op www.agrotechniekholland.nl en www.groentechniekholland.nl

Fedecom is de branchevereniging van fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in techniek t.b.v. de agrosector, het groenbeheer en interne bedrijfslogistiek. Fedecom kent ca. 1000 leden, die gezamenlijk werkgelegenheid bieden aan 16.500 medewerkers en een bruto jaaromzet van ca. €5,5 miljard realiseren. 

De organisatie van de vak-evenement AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland is in handen van Fedecom Fairs BV, de beursorganisatie die 100% eigendom is van Fedecom. Naast de genoemde vakbeurzen organiseert Fedecom Fairs de regionale vakbeurs AgroTechniek Assen en het digitale beursplatform ATHDigitaal